Drumatelier Panorama

TC Panorama moet zowat de eerste tennisclub ooit zijn die, naast een schaakatelier , tevens een drumatelier in huis haalt. Fantastisch !

Ongewoon? Misschien, maar net als bij het schaakatelier biedt het drumatelier enkel voordelen !

Uit ervaring weten wij dat een druk tennis - en/of hobbyschema het doorgaans onmogelijk maakt om regelmatig klassieke muziekschoollessen te volgen. Het drumatelier Panorama bevindt zich letterlijk op enkele passen van de tennisterreinen van TC Panorama en zo bestaat er voor jou misschien toch een mogelijkheid om na te gaan of de wereld van de muziek en meer bepaald die van het ritme en het drummen jou kan bekoren.

Meer dan bij welk ander muziekinstrument zal je bij het drummen een gedegen onafhankelijkheid tussen de ledematen moeten ontwikkelen zoals dit doorgaans ook wordt getracht tijdens een benenspel - en/of conditietrainingsessie ( denk maar aan de ladderoefeningen ) met die nuance dat je tijdens de drumles tevens een (nieuwe) klankwereld leert ontdekken !

De drumlessen worden, net als de schaaklessen, gedurende het schooljaar volgens modulair concept aangeboden met telkens 3 modules van à rato 8 lessen. Je kan dus ook hier in- en uitstappen aan het begin of het einde van elk moduletraject. Tijdens de schoolvakanties worden Multi-stages georganiseerd , waarbij drum -, schaak -, tennis- of andere lessen worden gecombineerd.

Tijdens de drumles worden, net als bij een taalles, 4 vaardigheden ontwikkeld : dit zijn de speel -, luister -, schrijf - en lees vaardigheid.

Je kan uiteraard vrijblijvend contacteren voor bijkomende inlichtingen op boutedino@hotmail.com of via 0471/33.83.52. Ook vestigen we graag de aandacht op de facebookpagina met de toepasselijk naam ‘Drumatelier Panorama’.

We heten je graag welkom in ons drumatelier en hopen je er weldra te mogen ontmoeten.

Drumatelier
Drumatelier PMS
Drumatelier