Schaakatelier Panorama

TC Panorama moet zowat de eerste tennisclub ooit zijn die een schaakatelier in huis haalt – Geweldig !

Ongewoon ? Misschien, maar over de pedagogische voordelen van schaken kan geen twijfel bestaan. Jongeren leren op die manier belangrijke waarden en vaardigheden ; Concentratie - Discipline - Respect - Geduld - Verantwoordelijkheid - Planmatig handelen en zo veel meer . Stuk voor stuk zaken die van jou, naast een goede schaker ook een betere competitieve tennisspeler zullen maken , maar die ongetwijfeld ook van pas zullen komen op je levensroute waar je voortdurend keuzes en afwegingen moet maken.

Het schaakatelier Panorama maakt gedurende het schooljaar gebruik van een modulair concept, waarbij telkens 3 modules van à rato 8 lessen worden aangeboden. Je kan in- en uitstappen aan het begin of het einde van elk moduletraject. Ook worden tijdens schoolvakanties zogenaamde multi-stages aangeboden waarbij gedurende een hele week het schaken wordt gekoppeld aan andere disciplines zoals bv. drummen en/of tennissen !

Tijdens de schaakles wordt o.a. beroep gedaan op de Stappenmethode, een knappe didactische methode die vooral gericht is op het systematisch uitbouwen van tactische vaardigheden en het ontwikkelen van patroonherkenning.

Je kan uiteraard vrijblijvend contact opnemen voor bijkomende inlichtingen op boutedino@hotmail.com of via 0471/33.83.52. Ook vestigen we graag de aandacht op de facebookpagina met de toepasselijk naam ‘Schaakatelier Panorama’.

We heten je graag welkom in ons schaakatelier en hopen je er weldra te mogen ontmoeten.

Schaakatelier
Schaakatelier
Schaakatelier